tailieunhanh - Ebook Kiến thức cơ bản và nâng cao Hình học 12 (tái bản lần thứ nhất): Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Kiến thức cơ bản và nâng cao Hình học 12" giới thiệu tới người đọc lý thuyết cần nhớ, ví dụ và đề bài tập khối đa diện và thể tích của chúng, mặt nón, mặt trụ, mặt cầu. nội dung chi tiết. | K505T NGÔ LONG HẬU - MAI TRƯỜNG GIÁO KIẾN THỨC Cơ BẢN VÀ NÂNG CAO HÌNH HỌC 12 Tái bản lần thứ nhất thư mrilNHBWHJHUAN NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC sư PHẠM ỉíì tiâì đầu Cuốn sách Kiến thức cơ bản và nâng cao Hình học 12 này nhằm giúp các em học sinh lớp 12 nắm vững nội dung cơ bản và nâng cao kiến thức Hình học. Kết cấu cuốn sách được chia thành 3 chương Chương I Khối đa diện và thể tích của chúng. Chương II Mặt nón mặt trụ mặt cầu. Chương III Phương pháp tọa độ trong không gian. Bài ôn tập của các chương và ôn tập cuối năm được đánh sô thử tự từ đầu cho đến hết 1 2. 148 . Với kết cấu trên cuốn sách chứa đựng 2 nội dung chính Lí thuyết - Bài tập và Hướng dẫn giải. Trong mỗi chương gồm 3 nội dung chính A. Lý thuyết cẩn nhớ B. Ví dụ c. Đề bài tập. Trong mỗi phần lí thuyết có các mục lớn được kí hiệu bằng các chữ sô La Mã I II . các mục lớn này ứng với 1 2 . trong sách giáo khoa Hình học 12. Khi làm bài tập ở nội dung c nếu gặp vướng mắc bạn đọc nên xem kĩ nội dung B vì trong đó các tác giả đã đưa ra những ví dụ mảu cùng với việc phân tích có tính hướng dẫn cho học sinh suy luận khi giải các bài tập tương tự. Bởi vậy cuốn sách không những giúp cho các em học sinh có điêu kiên thuận lợi trong việc học tập và ôn thi Hình học 12 mà còn là tài liệu tham khảo tin cây cho các thầy cô giáo giảng dạy mộn học này. Cuốn sách Kiến thức cơ bản và nâng cao Hình học 12 tái bản lần này có chỉnh lí và bổ sung xin được giới thiêu với các em học sinh cùng các vị phụ huynh và thầy cô giáo. CÁC TÁC GIẢ - Chương I KHỐI ĐA DIỆN VÀ THỂ TÍCH CỦA CHÚNG A. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ I. KHÁI NIỆM VỀ KHỐI ĐA DIỆN ỉ. Hình chóp hình lăng trụ hình chóp cụt là hình đa diện. Phần bên trong của mô hình đa diện kể cả hình đa diện gọi là khối đa diộn . 2. Tổng quát Hình đa diện gọi tắt là đa diện là hình không gian được tạo bởi một sô hữu hạn miền đa giác phẳng thoả mãn hai tính chất sau a. Hai miền đa giác phân biệt hoặc không có điểm chung hoặc có một đỉnh chung hoặc có một cạnh chung. b. Mổi cạnh của một đa giác nào .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.