tailieunhanh - Giáo án Sinh học 10 bài 12: Thực hành thí nghiệm co và phản co nguyên sinh

Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo Giáo án Sinh học 10 bài 12: Thực hành thí nghiệm co và phản co nguyên sinh để nâng cao kĩ năng và kiến thức soạn giáo án theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình dạy học. Giáo án Sinh học 10 bài 12: Thực hành thí nghiệm co và phản co nguyên sinh được soạn với hình thức 3 cột phù hợp quy định bộ GD và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn. | Bài 12: THỰC HÀNH: THÍ NGHIỆM CO VÀ PHẢN CO NGUYÊN SINH I. Mục tiêu bài học: Sau khi học xong bài này, học sinh phải: - Rèn luyện kĩ năng sử dụng kính hiển vi và kĩ năng làm tiêu bản kính hiển vi. - Biết cách điều khiển sự đóng mở của các tế bào khí khổng thông qua điều khiển mức độ thẩm thấu ra vào tế bào. - Quan sát và vẽ được tế bào đang ở các giai đoạn co nguyên sinh khác nhau. - Tự mình thực hiện được thí nghiệm theo quy trình đã cho trong SGK. II. Chuẩn bị: 1. Mẫu vật: Lá lẻ bạn hoặc hoa dâm bụt. 2. Dụng cụ: - Kính hiển vi quang học với vật kính x10, x40/ 4 cái. - Lưỡi lam, lam kính và lamelle/ 4 bộ. - Ống nhỏ giọt/ 4 cái. - Giấy thấm. 3. Hóa chất: - Nước cất 2 lít - Dung dịch muối loãng 0,5 lít III. Phương pháp: - Chia HS thành 4 nhóm, mỗi nhóm 10 HS. - GV dặn HS đọc trước bài thực hành ở nhà. * Lưu ý : Học sinh chú ý giữ gìn an toàn trong quá trình thực hành. IV. Nội dung: 1. Quan sát hiện tượng co nguyên sinh và phản co nguyên sinh ở tế bào biểu bì lá cây: - GV hướng dẫn làm tiêu bản trước, HS quan sát, sau đó tiến hành thực hiện sau. - GV quan sát HS thực hành, chỉnh sửa, nhắc nhở. - HS viết bài thu hoạch theo yêu cầu. Yêu cầu bài thực hành: Câu 1: Vẽ hình tế bào biểu bì bình thường và các tế bào cấu tạo khí khổng của mẫu vật trên tiêu bản. Câu 2: Khí khổng lúc quan sát được lúc này đóng hay mở ? Câu 3: Vẽ các tế bào đang bị co nguyên sinh chất quan sát được dưới kính hiển vi. Câu 4: Các tế bào lúc này có gì khác so với các tế bào trước khi nhỏ nước muối ? 2. Thí nghiệm phản co nguyên sinh và việc điều khiển sự đóng mở khí khổng: - GV hướng dẫn làm tiêu bản trước, HS quan sát, sau đó tiến hành thực hiện sau. - GV quan sát HS thực hành, chỉnh sửa, nhắc nhở. - HS viết bài thu hoạch theo yêu cầu. Yêu cầu bài thực hành: Câu 1: Vẽ các tế bào đang ở trạng thái phản co nguyên sinh quan sát được dưới kính hiển vi. Câu 2: Giải thích tại sao khí khổng lúc này lại mở ra trở lại? V. Tổng kết: GV nhận xét thái độ học tập của HS trong giờ thực hành, biểu dương nhóm và cá nhân có biểu hiện tốt. VI. Dặn dò: - Bài thu hoạch sẽ nộp vào tuần sau. - Đọc trước bài 13 trang 53, SGK Sinh học 10. Giáo án Sinh học 10

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
54    126    0    23-07-2024