tailieunhanh - Bài giảng Chương 6: Đào tạo và phát triển

Mục tiêu của bài giảng là cung cấp các kiến thức giúp sinh viên có thể phân biệt giữa đào tạo và phát triển, xác định tiến trình đào tạo và phát triển, trình bày các phương pháp đào tạo và phát triển, tìm hiểu chiến lược phát triển nhân sự. nội dung chi tiết. | Chương VI ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN Mục tiêu 1. Phân biệt giữa đào tạo và phát triển 2. Xác định tiến trình đào tạo và phát triển 3. Trình bày các phương pháp đào tạo và phát triển 4. Tìm hiểu chiến lược phát triển nhân sự 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved. 8-2 Tâm quan trọng của đào tạo và phát triển Nhu cầu đào tạo và phát triển - Dựa vào bảng mô tả công việc và bảng chuyên môn hóa công việc đào tạo những kỹ năng còn thiếu cho nhân viên Đáp ứng trước sự thay đổi - Dây chuyền sản xuất - Cung cách quản lý - Nếp sống và suy nghĩ của mọi người Đoán trước xu hướng của thời đại 5 hoặc 10 năm 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
31    234    0    13-04-2024
20    247    2    13-04-2024
8    168    0    13-04-2024
15    180    0    13-04-2024
22    117    0    13-04-2024
41    113    0    13-04-2024
2    95    0    13-04-2024
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.