tailieunhanh - Bài giảng Cộng hưởng từ EPR - NMR

Bài giảng Cộng hưởng từ EPR - NMR trình bày về nguyên tắc của phương pháp cộng hưởng từ, nguyên tắc của phương pháp EPR, độ nhạy của EPR, sơ đồ khối hệ đo EPR, trường vi ba trong hốc cộng hưởng, phổ EPR của các nguyên tử H và một số nội dung khác. | CỘNG HƯỞNG TỪ EPR NMR Nguyên tăc của phương pháp cộng hưởng từ Hạt nhân nguyên tử có mômen từ riêng Các nguyên tử có electron chưa có đôi có mômen từ quỹ đạo và mômen từ riêng Trong từ trường ngoài các mômen từ tiến động theo phương của của từ trường ngoài và có sự thay tách mức năng lượng. Khoảng cách năng lượng giữa các mức đó tỷ lệ với từ trường ngoài. Sự hấp thụ cộng hưởng năng lượng vi ba RF xuất hiện khi năng lượng photon bằng khoảng cách năng .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.