tailieunhanh - Bài thuyết trình Kỹ thuật phân tích vật liệu rắn: Cộng hưởng thuận từ Ø EPR

Bài thuyết trình Kỹ thuật phân tích vật liệu rắn: Cộng hưởng thuận từ Ø EPR bao gồm những nội dung chính về giới thiệu, nguyên tắc của phương pháp pháp EPR, tương tác siêu tinh tế, quá trình hồi phục, hiện tượng bão hòa, EPR spectrometer, ứng dụng của EPR. | NỘI DUNG Giới thiệu 4- Nguyên tắc của phương pháp EPR ị Tương tác siêu tinh tế ị Các quá trình hồi phục ị Hiện tượng bão hòa 4- EPR spectrometer 4- Ứng dụng của EPR Giới thiệu Cộng hưởng thuận từ electron paramagnetic resonance - EPR được khám phá vào năm 1945 bởi nhà khoa học Zavoisky. EPR được ứng dụng rộng rãi trong hóa học vật lý sinh học và y học. Zavoisky EPR được ứng dụng để nghiên cứu cấu trúc của chất lỏng chất rắn và rất hữu ích trong việc nghiên cứu quá trình .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.