tailieunhanh - Bài giảng Hướng dẫn sử dụng chương trình Unlead Video Studio

Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu, nội dung bài giảng "Hướng dẫn sử dụng chương trình Unlead Video Studio" dưới đây. Nội dung bài giảng hướng dẫn cụ thể chi tiết phần mềm Unlead Video Studio. . | Hướng dẫn sử dụng chương trình Unlead Video Studio 1. CAPTURE: LẤY HÌNH TỪ MÁY QUAY SỐ, WEBCAM HAY TỪ BẤT KỲ THIẾT BỊ PHẦN CỨNG KHÁC. Sử dụng phần mềm qua những kiến thức cơ bản 3. EFFECT: HIỆU ỨNG CHUYỂN CẢNH GIỮA CÁC CẢNH QUAY. 2. EDIT: LỚP SOẠN THẢO, DỰNG VIDEO (LỒNG TIẾNG, LỒNG HÌNH) : CHÈN PHIM PHỤ 5. TITLE: CHÈN CHỮ VÀO VIDEO 6. AUDIO: CHÈN ÂM THANH VÀ NHẠC 7. SHARE: XUẤT RA FILE PHIM. Load Video: mở file phim trong ổ để chèn vào thư viện Video: chèn phim dưới dạng phim Image: chèn phim dưới dạng ảnh Audio: chèn âm thanh Color: chèn thẻ màu Transition: chuyển cảnh = Effect Video Fiter: hiệu ứng = Attribute Title: chèn chữ Vùng để đưa phim vào. Loa: chỉnh âm lượng của phim hay tắt tiếng. Quay ngược phim, cho hình ảnh chuyển động tiến, lùi. Chỉnh màu sắc phim. nhanh, chậm. cắt phim ở giữa lấy 2 bên. Công cụ để cắt phim Clip: xem 1 cảnh quay Project: xem toàn bộ quá trình biên tập Chuyển cảnh Chọn vùng chuyển cảnh đưa xuống rãnh Phim phụ - 5 lớp phim phụ - Chọn bay vào ra - Làm trong suốt phim, bao khung phim phụ, bỏ nền đồng màu - Hiệu ứng phim phụ bay Cắt phim phụ, chỉnh màu sắc phim Đưa về chế độ tổng quát Đưa về chế độ chi tiết (5 rãnh) Chỉnh dung lượng tiếng chèn chữ vào phim - Vùng chọn phông chữ, cỡ chữ mầu chữ, căn vùng chữ, đậm, nghiêng, gạch chân, đổ bóng chữ chèn tiếng Ghi âm kéo nhạc đưa vào rãnh định dạng đuôi: MP3, wav, wma, mov, avi Xuất ra file phim Ghi chú: Nếu lấy phim trên mạng có những định dạng đuôI khác nhau không đưa được vào thư viện của chương trình Unlead bạn phảI Conver sang dạng đuôI AVI, MOV, WMV, PMG thì mới đưa vào chương trình để biên tập được. | Hướng dẫn sử dụng chương trình Unlead Video Studio 1. CAPTURE: LẤY HÌNH TỪ MÁY QUAY SỐ, WEBCAM HAY TỪ BẤT KỲ THIẾT BỊ PHẦN CỨNG KHÁC. Sử dụng phần mềm qua những kiến thức cơ bản 3. EFFECT: HIỆU ỨNG CHUYỂN CẢNH GIỮA CÁC CẢNH QUAY. 2. EDIT: LỚP SOẠN THẢO, DỰNG VIDEO (LỒNG TIẾNG, LỒNG HÌNH) : CHÈN PHIM PHỤ 5. TITLE: CHÈN CHỮ VÀO VIDEO 6. AUDIO: CHÈN ÂM THANH VÀ NHẠC 7. SHARE: XUẤT RA FILE PHIM. Load Video: mở file phim trong ổ để chèn vào thư viện Video: chèn phim dưới dạng phim Image: chèn phim dưới dạng ảnh Audio: chèn âm thanh Color: chèn thẻ màu Transition: chuyển cảnh = Effect Video Fiter: hiệu ứng = Attribute Title: chèn chữ Vùng để đưa phim vào. Loa: chỉnh âm lượng của phim hay tắt tiếng. Quay ngược phim, cho hình ảnh chuyển động tiến, lùi. Chỉnh màu sắc phim. nhanh, chậm. cắt phim ở giữa lấy 2 bên. Công cụ để cắt phim Clip: xem 1 cảnh quay Project: xem toàn bộ quá trình biên tập Chuyển cảnh Chọn vùng chuyển cảnh đưa xuống rãnh Phim phụ - 5 lớp phim phụ - Chọn bay vào ra - Làm trong suốt phim, bao khung phim phụ, bỏ nền đồng màu - Hiệu ứng phim phụ bay Cắt phim phụ, chỉnh màu sắc phim Đưa về chế độ tổng quát Đưa về chế độ chi tiết (5 rãnh) Chỉnh dung lượng tiếng chèn chữ vào phim - Vùng chọn phông chữ, cỡ chữ mầu chữ, căn vùng chữ, đậm, nghiêng, gạch chân, đổ bóng chữ chèn tiếng Ghi âm kéo nhạc đưa vào rãnh định dạng đuôi: MP3, wav, wma, mov, avi Xuất ra file phim Ghi chú: Nếu lấy phim trên mạng có những định dạng đuôI khác nhau không đưa được vào thư viện của chương trình Unlead bạn phảI Conver sang dạng đuôI AVI, MOV, WMV, PMG thì mới đưa vào chương trình để biên tập .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.