tailieunhanh - Đề khảo sát chất lượng HKI Ngữ Văn 6

Để giúp các bạn học sinh lớp 6 có thể làm quen với hình thức ra đề thi và củng cố kiến thức môn Ngữ Văn. Mời các bạn tham khảo đề khảo sát chất lượng học kỳ 1 Ngữ Văn 6 bao gồm các câu tự luận và trắc nghiệm để đạt kết quả tốt trong kỳ thi này. | ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I Môn Ngữ Văn 6. Thời gian 90 phút Câu 1 Trong chương trình Ngữ văn 6 em đã học các thể loại truyện dân gian nào Mỗi thể loại kể tên một truyện mà em yêu thích Câu 2 Em hãy tìm danh từ động từ tính từ trong đoạn văn sau Mã Lương vẽ ngay một chiếc thuyền buồm lớn. Vua hoàng hậu công chúa hoàng tử và các quan đại thần kéo nhau xuống thuyền. Câu 3 Bằng lời văn của mình hãy kể lại truyện Thạch Sanh Ngữ văn 6 - Tập 1 . ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I Môn Ngữ Văn 6. Thời gian 90 phút Câu 1 Trong chương trình Ngữ văn 6 em đã học các thể loại truyện dân gian nào Mỗi thể loại kể tên một truyện mà em yêu thích Câu 2 Em hãy tìm danh từ động từ tính từ trong đoạn văn sau Mã Lương vẽ ngay một chiếc thuyền buồm lớn. Vua hoàng hậu công chúa hoàng tử và các quan đại thần kéo nhau xuống thuyền. Câu 3 Bằng lời văn của mình hãy kể lại truyện Thạch Sanh Ngữ văn 6 - Tập 1 . ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I Môn Ngữ Văn 6. Thời gian 90 phút Câu 1 Trong chương trình Ngữ văn 6 em đã học các thể loại truyện dân gian nào Mỗi thể loại kể tên một truyện mà em yêu thích Câu 2 Em hãy tìm danh từ động từ tính từ trong đoạn văn sau Mã Lương vẽ ngay một chiếc thuyền buồm lớn. Vua hoàng hậu công chúa hoàng tử và các quan đại thần kéo nhau xuống thuyền. Câu 3 Bằng lời văn của mình hãy kể lại truyện Thạch Sanh Ngữ văn 6 - Tập 1 . ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I Môn Ngữ Văn 6. Thời gian 90 phút Câu 1 Trong chương trình Ngữ văn 6 em đã học các thể loại truyện dân gian nào Mỗi thể loại kể tên một truyện mà em yêu thích Câu 2 Em hãy tìm danh từ động từ tính từ trong đoạn văn sau Mã Lương vẽ ngay một chiếc thuyền buồm lớn. Vua hoàng hậu công chúa hoàng tử và các quan đại thần kéo nhau xuống thuyền. Câu 3 Bằng lời văn của mình hãy kể lại truyện Thạch Sanh Ngữ văn 6 - Tập 1

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.