tailieunhanh - Bài giảng Chương 1: Lý thuyết cơ bản (1.7 đến 1.9)

Bài giảng Chương 1: Lý thuyết cơ bản ( đến ) được biên soạn nhằm mục đích giúp cho các bạn nắm bắt được những kiến thức về nguyên tắc lọc lựa cho phổ IR và Raman, so sánh phổ Raman và phổ IR, khái nhiệm về đối xứng. | GVHD TS. Nguyến Văn Định HVTH Phan Trung Vĩnh TRƯƠNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN IÍIIộMôNểậtlýIỊNì ìNmể ạ- Ẽ lị7 Các nguyêntắCx chọn lọc cho pho Hong i lhgoạì lR ýà phổ Ramãn à WO ỆỀSlB ÌiỆÌ phân tử Trạng thái dao động Ị Trạng thái dao động riêng lẻ dao động chuẩn tắc mode g q ffl Lưỡng cực dipole Đặc trưng cho t c điên dioole p I moment dipole P ql n s ffl Độ phân cực Polarizability s Đặc trưng cho sự phân bố I đám mây e trong phân tử hay nguyên tử Phân tử phân cực Quy tắc chọn lọc Pho Raman Phố IR Cơ lượng tử ffl Mode Mẫu hình của một sóng lan truyền hay một dao động Độ phân cực Polarizability Moment lưỡng cực thay đổi dipole moment thay đổi Trong suốt quá trình dao động a Khảo sát hoạt động Hồng ngoại IR Dao động của phân tử gồm 2 nguyên tử đồng cực là không hoạt động hồng ngoại còn dao động của phân tử gồm 2 nguyên tử dị cực là hoạt động hồng ngoại 1C 2O thẳng hàng liên kết đôi Phân tử CO2 4 dao động chuân tăc với tân sô .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.