tailieunhanh - Đề kiểm tra HKI Ngữ Văn lớp 6 năm 2014 - Phòng GD và ĐT Thị Xã Ninh Hòa

Tham khảo đề Kiểm Tra Ngữ Văn Lớp 6 - Phòng GD & ĐT Thị Xã Ninh Hòa mời các bạn học sinh và quý thầy cô giáo cùng tham khảo để chuẩn bị ôn luyện thật tốt và bổ trợ kiến thức ra đề kiểm tra môn Ngữ Văn. | PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐỀ KIỂM TRA HKI NĂM HỌC ĐÀO TẠO THỊ XÃ NINH HÒA BẢN CHÍNH 2013-2014 Môn NGỮ VĂN lớp 6 Thời gian làm bài 90 phút Không tính thời gian phát đề I. CÂU HỎI 5 00đ Câu 1 1 00đ Nêu định nghĩa truyện ngụ ngôn. Câu 2 1 00đ Bài học rút ra từ truyện ngụ ngôn Thầy bói xem voi Câu 3 1 00đ Nêu ý nghĩa của truyện cổ tích Em bé thông minh. Câu 4 1 00đ Chỉ từ là gì Hãy xác định chỉ từ trong ví dụ dưới đây Đấy vàng đây cũng đồng đen Đấy hoa thiên lí đây sen Tây Hồ. Ca dao Câu 5 1 00đ Xác định cụm danh từ trong câu văn dưới đây và vẽ mô hình cấu tạo cụm danh từ đó Có một con ếch sống lâu ngày trong một giếng nọ. Ẽch ngồi đáy giếng II. TẬP LÀM VĂN 5 00đ Hãy nhập vai Sơn Tinh kể lại truyện Sơn Tinh Thủy Tinh. Xác định cụm danh từ trong câu văn dưới đây và vẽ mô hình cấu tạo cụm danh từ đó Có một con ếch sống lâu ngày trong một giếng nọ. Ẽch ngồi đáy giếng .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.