tailieunhanh - Giáo án bài 31: Chất dẻo - Khoa học 5 - GV.L.K.Chi

Mục tiêu của giáo án bài Chất dẻo giúp học sinh nhận biết một số tính chất của chất dẻo. Nêu được một số công dụng, cách bảo quản các đồ dùng bằng chất dẻo. | KHOA HỌC CHẤT DẺO I. MỤC TIÊU. - Nhận biết một số tính chất của chất dẻo. - Nêu được một số công dụng, cách bảo quản các đồ dùng bằng chất dẻo. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. + HS chuẩn bị một số đồ dùng bằng nhựa. + Hình minh hoạ trang 64, 65 SGK + Giấy khổ to, bút dạ. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU. Hoạt động dạy Hoạt động học A. Kiểm tra bài cũ.(5') + Hãy nêu tính chất của cao su? + Cao su thường được sử dụng để làm gì? + Khi sử dụng đồ dùng bằng cao su chúng ta cần lưu ý điều gì? GV nhận xét cho điểm. B. Bài mới. - Gọi HS giới thiệu về đồ dùng bằng nhựa mà mình mang tới lớp. - GV giới thiệu. - 3 HS lần lượt lên bảng trả lời . - Nhận xét. - 3 – 5 HS đứng tại chỗ nói tên đồ dùng. Hoạt động 1(10') Đặc điểm của những đồ dùng bằng nhựa. - Yêu cầu HS làm viẹc theo cặp cùng quan sát hình minh hoạ trang 64 SGK và đồ dùng bằng nhựa các em mang đến lớp. Dựa vào kinh nghiệm sử dụng để tìm hiểu và nêu đặc điểm của chúng. - Gọi HS trình bày ý kiến trước lớp. + Đồ dùng bằng nhựa có đặc điểm chung gì? - GV kết luận - 2 HS ngồi cùng bàn trao đổi, thảo luận. - 5 – 7 HS đứng tại chỗ trình bày. + Đồ dùng bằng nhựa có nhiều màu sắc, hình dáng, có loại mềm, có loại cứng nhưng đều không thấm nước, có tính cách nhiệt, cách điện tốt. Hoạt động 2.(10') Tính chất của chất dẻo. - Tổ chức cho HS hoạt động tập thể dưới sự điều khiển của lớp trưởng. - Yêu cầu HS đọc kĩ bảng thông tin trang 65 và trả lời câu hỏi. - Nhận xét, khen ngợi những HS thuộc bài ngay tại lớp. - GV kết luận. - HS làm việc cá nhân. + Đọc bảng thông tin. - Lớp trưởng đặt câu hỏi, các thành viên trong lớp phát biểu. Hoạt động 3.(10') Một số đồ dùng làm bằng chất dẻo. - GV tổ chức chơi trò chơi “ thi kể tên các đồ dùng làm bằng chất dẻo” + Chia nhóm HS theo tổ. + Phát giấy khổ to, bút dạ cho từng nhóm. + Yêu cầu HS ghi tất cả các đồ dùng bằng chất dẻo ra giấy. + Nhóm thắng cuộc là nhóm kể được đúng, nhiều tên đồ dùng. - Gọi các nhóm đọc tên đồ dùng mà nhóm mình tìm được. - Tổng kết cuộc thi, khen thưởng nhóm thắng cuộc - Hoạt động theo hướng dẫn của GV. Ví dụ các đồ dùng: Những đồ dùng được làm bằng chất dẻo: chén, cốc, đĩa, khay đựng thức ăn, mắc áo, ca múc nước, lược, chậu, dao, dĩa, vỏ bọc ghế, áo mưa, chai lọ, đồ chơi, bàn chải, . - Đọc tên đồ dùng, kiểm tra số đồ dùng của nhóm bạn Hoạt động kết thúc.(5') - Nhận xét câu trả lời của HS. - Nhận xét tiết học, khen ngợi những HS tích cực tham gia xây dựng bài. - Dặn HS về nhà học thuộc bảng thông tin về chất dẻo và mỗi HS chuẩn bị 1 miếng vải nhỏ.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN