tailieunhanh - Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 môn tiếng Việt - Trường THCS Nguyễn Tri Phương (MĐ5)

Tham khảo tài liệu đề thi tuyển sinh vào lớp 6 môn tiếng Việt của trường THCS Nguyễn Tri Phương - MĐ5 dành cho quý thầy cô và các bạn học sinh lớp 5 nhằm củng cố kiến thức và luyện thi môn tiếng Việt với chủ đề: Dấu hai chấm trong câu, Trạng ngữ chỉ mục đích. | TUYỂN SINH LỚP 6 TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG KHOÁ NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 2009 MÔN TIẾNG VIỆT - PHẦN TRẮC NGHIỆM Thời gian làm bài 30 phút không tính thời gian giao đề MĐ TV 5 Giám khảo 1 ghi rõ họ tên và chữ ký . Giám khảo 2 ghi rõ họ tên và chữ ký . Mã phách Điểm số .Bằng chữ . PHẦN TRẮC NGHIỆM 4 điểm Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi sau đây Câu 1 Trật tự các vế câu trong câu ghép Sở dĩ thỏ thua rùa là vì thỏ kiêu ngạo. có quan hệ như thế nào A. điều kiện - kết quả B. nguyờn nhõn - kết quả C. nhượng bộ D. kết quả - nguyên nhân Câu 2 Dấu hai chấm trong cõu Áo dài phụ nữ cú hai loại áo dài tứ thân và áo dài năm thân. cú tỏc dụng gỡ A. Để dẫn lời nói của nhân vật. B. Báo hiệu bộ phận đứng trước giải thích cho bộ phận đứng sau. C. Báo hiệu bộ phận đứng sau giải thích cho bộ phận đứng trước. D. Báo hiệu một sự liệt kê. Câu 3 Cõu nào cú trạng ngữ chỉ mục đớch A. Vì không chú ý nghe giảng Lan không hiểu bài. B. Vì bị cảm Minh phải nghỉ học. C. Vì danh dự của cả lớp chúng em phải cố gắng học thật giỏi. D. Vì rét những cây hoa trong vườn sắt lại. Câu 4 Chủ ngữ của cõu Ngày qua trong sương thu âm ướt và mưa bụi mựa đụng những chựm hoa khộp miệng đó bắt đầu kết trỏi. là gỡ A. Trong sương thu ẩm ướt B. Trong sương thu ẩm ướt và mưa bụi mùa đông C. Những chựm hoa khộp miệng D. Những chựm hoa Câu 5 Từ kén trong câu Tính cô ấy kén lắm. thuộc từ loại nào A. Động từ B. Tớnh từ C. Danh từ D. Đại từ Câu 6 Dòng nào dưới đây chưa phải là câu A. Cánh đồng rộng mênh mông. B. Ánh nắng vàng trải nhẹ xuống cánh đồng vàng óng. C. Trên mặt biển đoàn thuyền đánh cá lướt nhanh. D. Chiếc đồng hồ treo tường trong thư viện trường em. Câu 7 Dũng nào dưới đõy chứa toàn cỏc từ ghộp cựng kiểu A. kẹo sô- cô- la kẹo mạch nha kẹo đậu phộng kẹo cứng kẹo mềm. B. nước mưa nước sông nước suối nước khoáng nước non. C. bánh bò bánh chưng bánh tét bánh trái bánh ít. D. trà Quan Âm trà tàu trà sen trà đắng trà thuốc. Đề 5 Tiếng Việt-TS NTP-2009 1 Câu 8 A. C. Câu 9 A.

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.