tailieunhanh - Bài giảng Thị trường chứng khoán

Với kết cấu nội dung gồm 6 chương, bài giảng "Thị trường chứng khoán" giới thiệu đến các bạn những nội dung về trái phiếu và cổ phiếu, phương pháp tính chỉ số giá cổ phiếu, các công cụ phái sinh, phát hành chứng khoán. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng. | Chào các bạn Giới Thiệu Môn Học Thị trường chứng khoán 30 tiết Lý thuyết (15 tiết ) Bài tập (15 tiết ) Kiểm tra 1 tiết (2 bài ) Thi hết môn Giới Thiệu Môn Học Kiểm tra 1 tiết ( 02 Bài ) Bài số 1 Viết tiểu luận Bài số 2 Báo cáo Một số tên bài viết tiểu luận 1. Trình bày các điều kiện để TTCK hoạt động tốt? 2. Trình bày quy trình giao dịch tại TTCK Việt Nam? 3. Trình bày quy trình phát hành chứng khoán lần đầu ra công chúng? 4. Trình bày các cơ sở để dự báo giá cổ phiếu? 5. Tìm hiểu phương thức và cầm cố chứng khoán? 6. Đánh giá hoạt động TTCK tại TpHCM trong 6 tháng đầu năm 2007? 7. Nêu tên mã CK niêm yết? HĐKD của 1 Cty có phát hành CP mà anh (chị) biết? Giới Thiệu Môn Học Bài số 1 Viết tiểu luận 07 trang (min) Trang số 1 Tên Trường Tên tiểu luận Tên nhóm Trang số 2 Danh sách nhóm Trang số 3 – hết Nội dung BÀI 1: TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Trao đổi 1. Thị Trường Chứng Khoán Là Gì ? Hoạt Động Chuyển nhượng 2. Chức Năng Cơ Bản Của TTCK CHỨC NĂNG Huy động Vốn đầu tư cho nền | Chào các bạn Giới Thiệu Môn Học Thị trường chứng khoán 30 tiết Lý thuyết (15 tiết ) Bài tập (15 tiết ) Kiểm tra 1 tiết (2 bài ) Thi hết môn Giới Thiệu Môn Học Kiểm tra 1 tiết ( 02 Bài ) Bài số 1 Viết tiểu luận Bài số 2 Báo cáo Một số tên bài viết tiểu luận 1. Trình bày các điều kiện để TTCK hoạt động tốt? 2. Trình bày quy trình giao dịch tại TTCK Việt Nam? 3. Trình bày quy trình phát hành chứng khoán lần đầu ra công chúng? 4. Trình bày các cơ sở để dự báo giá cổ phiếu? 5. Tìm hiểu phương thức và cầm cố chứng khoán? 6. Đánh giá hoạt động TTCK tại TpHCM trong 6 tháng đầu năm 2007? 7. Nêu tên mã CK niêm yết? HĐKD của 1 Cty có phát hành CP mà anh (chị) biết? Giới Thiệu Môn Học Bài số 1 Viết tiểu luận 07 trang (min) Trang số 1 Tên Trường Tên tiểu luận Tên nhóm Trang số 2 Danh sách nhóm Trang số 3 – hết Nội dung BÀI 1: TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Trao đổi 1. Thị Trường Chứng Khoán Là Gì ? Hoạt Động Chuyển nhượng 2. Chức Năng Cơ Bản Của TTCK CHỨC NĂNG Huy động Vốn đầu tư cho nền kinh tế Cung cấp Môi trường đầu tư cho công chúng Tạo Tính thanh khoản cho các chứng khoán Tạo Môi trường giúp chính phủ thực hiện chính sách vĩ mô Đánh giá Hoạt động của doanh nghiệp THỊ TRƯỜNG SƠ CẤP 3. Cơ Cấu Thị Trường Chứng Khoán THỊ TRƯỜNG SƠ CẤP Mua bán CK mới phát hành. Vốn từ NĐT sẽ được chuyển sang nhà phát hành THỊ TRƯỜNG THỨ CẤP Giao dịch CK đã được phát hành trên thị trường sơ cấp. Đảm bảo tính thanh khoản cho CK đã phát hành. 4. Các Nguyên Tắc Hoạt Động Của TTCK Nguyeân taéc Cạnh tranh Công bằng CÔNG KHAI TRUNG GIAN TẬP TRUNG 5. Các Thành Phần Tham Gia TTCK TTCK Nhà phát hành Nhà đầu tư CÁ NHÂN TỔ CHỨC Các Cty Chứng Khoán Tổ chức có liên quan TTCK UBCK NHÀ NƯỚC Sở GDCK CTy DỊCH VỤ MÁY TÍNH CK CTy ĐÁNH GIÁ HỆ SỐ TÍN NHIỆM BÀI 2: TRÁI PHIẾU & CỔ PHIẾU I. Giới Thiệu Về Trái Phiếu 1. Trái Phiếu Là Gì ? Nghĩa vụ Người phát hành chứng khoán ( người vay) Ngöôøi naém giöõ chöùng khoaùn (Ngöôøi cho vay) 2. Phân Loại Trái Phiếu Hình thức Vô danh Ghi danh Đối tượng Chính phủ Công .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.