tailieunhanh - Bài giảng Chương 1: Lý thuyết cơ bản (1.1 đến 1.3)

Bài giảng Chương 1: Lý thuyết cơ bản ( đến ) giới thiệu tới các bạn những nội dung về lịch sử quang phổ học Raman, các đơn vị năng lượng và phổ phân tử, dao động của phân tử hai nguyên từ. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này. | CHƯƠNG I LÝ THUYẾT CƠ BẢN . Lịch sử quang phổ học Raman . Các đơn vị năng lượng và phổ phân tử . Dao động của phân tử hai nguyên tử . Nguồn gốc của phổ Raman . Các thông số xác định tần số dao động . Dao động của các phân tử nhiều nguyên tử . Nguyên tắc lọc lựa cho phổ IR và Raman . So sánh phổ Raman và phổ IR . Khái nhiệm về đối xứng MTlwtLKiWBC . Lịch sử quang phô học Raman Các đề tài nghiên cứu - Nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm về sự nhiễu xạ ánh sáng bởi các sĩng âm cĩ tần số siêu âm và quá thanh. - Các hiệu ứng sinh ra bởi các tia X lên các dao động hồng ngoại trong các tinh the bị chiếu bởi ánh sáng thơng thường. - Quang học của chất keo tính bất đẳng hướng điện và từ sinh 1 1_xi ____ Giải Nobel Vật lý năm 1930 Venkata Raman 1888-1970 do những cơng trình về tán xạ ánh sáng và do phát minh ra hiệu ứng mang tên ơng. 1 1 T 1 í Ẵ í . Lịch sử quang phô học .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.