tailieunhanh - Doanh nghệp chưa "mặn mà" với trọng tài thương mại

Để giải quyết tranh chấp thương mại, hầu hết doanh nghiệp Việt Nam vẫn chọn toà án mà bỏ qua trọng tài thương mại. | Doanh nghệp chưa mặn mà với trọng tài thương mại Để giải quyết tranh chấp thương mại hầu hết doanh nghiệp Việt Nam vẫn chọn toà án mà bỏ qua trọng tài thương mại. Toà án quá tải Theo ông Nguyễn Minh Chí Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam VIAC các tranh chấp thương mại hiện vẫn đang diễn ra với chiều hướng tăng dần về số lượng vụ việc với nội dung ngày càng phức tạp mức độ tranh chấp ngày càng quyết liệt khiến cho các cơ quan chức năng cụ thể là toà án dường như luôn trong tình trạng quá tải . Ông Phạm Tuấn Anh Chánh toà án kinh tế Toà án Nhân dân Hà Nội cho biết trong hai năm trở lại đây mỗi năm toà án Hà Nội thụ lý và giải quyết hơn 150 vụ. Theo ông con số các vụ tranh chấp thương mại sẽ còn tiếp tục gia tăng khi các quan hệ kinh tế được mở rộng đa dạng và phức tạp hơn. Cụ thể chỉ riêng trong 3 tháng đầu năm 2007 thôi toà án kinh tế Hà Nội đã thụ lý khoảng 80 vụ. Với đà này ông ước tính năm nay con số giải quyết các vụ tranh chấp thương mại có thể lên đến 200 vụ. Đó là ở Hà Nội còn ở con số này có khả năng còn gấp 5 lần. Trong khi đó điều 1 của Nghị định 116 CP của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 5 9 1994 đã quy định rõ Trọng tài thương mại có thẩm quyền giải quyết các vụ tranh chấp về hợp đồng kinh tế tranh chấp giữa các công ty với các thành viên của công ty giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập hoạt động giải thể công ty tranh chấp các bên liên quan đến việc mua bán cổ phiếu trái phiếu. Cũng theo Pháp lệnh trọng tài thương mại có hiệu lực từ ngày 1 7 2003 phán quyết của trọng tài được nhà nước cưỡng chế thi hành như đối với các phán quyết của toà án. Như vậy khi xảy ra tranh chấp trong kinh doanh doanh nghiệp có 2 phương pháp giải quyết bằng tài phán là tòa án và trọng tài thương mại. Do vậy theo ông Tuấn Anh nhằm bảo vệ quyền lợi cho các đương sự toà án và trọng tài thương mại cần có sự san sẻ gánh nặng cho nhau. Nhiều ưu thế Theo PGS. TS Dương Đăng Huệ Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế Bộ Tư pháp trên

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.