tailieunhanh - 2 Đề kiểm tra HK1 môn Thể Dục 8 (2013 - 2014) - THCS Dụ Hạ (Kèm đáp án)

Tham khảo 2 Đề kiểm tra HK1 môn Thể Dục (2013 - 2014) của trường THCS Dụ Hạ kèm đáp án gồm 2 phần lý thuyết và thực hành giúp các thí sinh có thêm tư liệu chuẩn bị ôn thi học kỳ 1 với kết quả tốt hơn. | PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VĂN YÊN I TRƯỜNG THCS DỤ HẠ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ Môn Thể dục lớp 8 Năm học 2013- 2014 MA TRẬN ĐỀ Cấp độ Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng Thấp Cao Chủ đề IChạy Ngắn Số câu 2 Số điểm Đạt -Học nhớ lại các giai đoạn của chạy ngắn Số câu Câu 1 Số điểm Đạt Học sinh vận dung kiến thức để lấy VD sức mạnh tốc độ phản ứng nhanh ấn số đông tác. Số câu Câu 2 Số điểm Đạt Số câu 2 Số điểm Đạt Chủ đề 2 ĐHĐN Số câu1 Số điểm Đạt -Học nhớ lại cách biến đổi đội hình 0-3-69 Số câu Câu 3 Số điểm Đạt Số câu 1 Số điểm Đạt Chủ đề 3 Bài thể dục Số câu1 Số điểm Đạt Học sinh thực hiện hoàn thiện bài thể dục 35 động tác. Số câu 1 Số điểm Đạt Số câu là 4 Số điểm là Đạt Số câu là 4 Số điểm là Đạt ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Môn Thể dục lớp 8 Năm học 2013- 2014 I. LÝ THUYẾT Câu 1 Em hãy phân tích kĩ thuật chạy ngắn Câu 2 Em hãy cho ví dụ về sức mạnh tốc độ phản ứng nhanh tần số động tác. Câu 3 Em hãy phân tích cách biến đổi đội hình 0-3-6-9 II. THỰC HÀNH Thực hiện hoàn thiện bài thể dục 35 động tác. ĐÁP ÁN VÀ BIẾU ĐIẾM THUYẾT Câu 1 - Kỹ thuật chạy ngắn được chia làm 4 giai đoạn Giai đoạn 1 là vào chỗ và xuất phát giai đoạn 2 là chạy lao giai đoan 3 là chạy giữa quãng giai đoạn 4 là chạy về đích. - Giới hạn Giai đoạn 1 Được tính từ khi vào chỗ tới khi chân rời khỏi bàn đạp trước. Giai đoạn 2 Được tính từ khi chân rời khỏi bàn đạp trước tới khi cách vạch xuất phát 15 mét. Giai đoạn 3 Được tính từ khi cách vạch xuất phát 15 mét tới khi cách vạch đích 15 mét. Giai đoạn 4 Được tính từ khi cách vạch đích 15 mét tới khi 1 bộ phận của cơ thể chạm vào dây đích. Đạt Câu 2 - VD về sức mạnh tốc độ Đạp chân mạnh vào bàn đạp khi xuất phát. -VD về phản ứng nhanh Trong khi đang chạy nghe thấy tín hiệu dừng thi ngay lập tức dừng lại. -VD tần số động tác Số lần nhẩy dây trong 1 phút. Đạt Câu 3 - Cách biến đổi đội hình 0-3-6-9 - Chuẩn bị Tập hợp hàng ngang điểm số theo thứ tự 0-3-6-9. - Dàn hàng Khẩu lệnh Theo số đã điểm. bước. - Cách thực hiện Từ đội hình hàng ngang những bạn số 0 đứng

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.