tailieunhanh - Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7340:2003

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7340:2003 về Phương tiện giao thông đường bộ – Mã kích thước ô tô chở hàng qui định mã kích thước của ô tô chở hàng (sau đây gọi tắt là xe) được định nghĩa trong tiêu chuẩn TCVN 6211:2003. Mời các bạn tham khảo. | .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.