tailieunhanh - Giáo án bài 5: Các quốc gia cổ đại phương Tây - Lịch sử 6 - GV.Ng.T.Nhàn

Bài học Các quốc gia cổ đại phương Tây giúp cho học sinh hiểu được điều kiện tự nhiên vùng đất Địa trung hải, không thuận lợi cho việc phát triển nông nghiệp . Bên cạnh đó còn là tư liệu tham khảo giúp giáo viên soạn giáo án tốt hơn. | .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.