tailieunhanh - Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 môn tiếng Việt - Trường THCS Nguyễn Tri Phương (MĐ4)

Tham khảo tài liệu đề thi tuyển sinh vào lớp 6 môn tiếng Việt của trường THCS Nguyễn Tri Phương - MĐ4 dành cho quý thầy cô và các bạn học sinh lớp 5 nhằm củng cố kiến thức và luyện thi môn tiếng Việt với chủ đề: Câu cầu khiến, Cấu trúc câu. | TUYỂN SINH LỚP 6 TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG KHOÁ NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 2009 MÔN TIẾNG VIỆT - PHẦN TRẮC NGHIỆM Thời gian làm bài 30 phút không tính thời gian giao đề Giám khảo 1 ghi rõ họ tên và chữ ký . Giám khảo 2 ghi rõ họ tên và chữ ký . Mã phách MĐ TV 4 Điểm số .Bằng chữ . PHẦN TRẮC NGHIỆM 4 điểm Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi sau đây Câu 1 A. C. Câu 2 A. C. Câu 3 A. B. C. D. Câu 4 A. Câu 5 A. B. C. D. Câu 6 A. Câu 7 A. C. Câu 8 A. C. Câu 9 A. Hai câu Dân tộc ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là truyền thống quý báu của ta. được liên kết với nhau bằng cách nào Dựng từ ngữ thay thế và từ ngữ nối. B. Lặp lại từ ngữ. Dùng từ ngữ thay thế. D. Dùng từ ngữ nối. Cõu Ô bạn Lan thụng minh quỏ bộc lộ cảm xỳc gỡ ngạc nhiên B. vui mừng đau xút D. thỏn phục Dòng nào dưới đây chứa toàn các từ ghép cùng kiểu nước mưa nước sông nước suối nước khoáng nước non. bánh bò bánh chưng bánh tét bánh trái bánh ít. kẹo sô- cô- la kẹo mạch nha kẹo đậu phộng kẹo cứng kẹo mềm. trà Quan Âm trà tàu trà sen trà đắng trà thuốc. Cõu nào là cõu khiến Mẹ về đi mẹ B. A mẹ về C. Mẹ về rồi. Từ đỏnh trong cõu nào dưới đõy được dựng với nghĩa gốc Bác nông dân đánh trâu ra đồng. Các bạn không nên đánh nhau. Sáng nào bố cũng đánh thức em dậy tập thể dục. Các bạn không nên đánh đố nhau. Từ nào chỉ sắc độ thấp vàng vọt B. vàng hoe C. vàng khè Thành ngữ tục ngữ nào dưới đõy núi về lũng tự trọng Cây ngay không sợ chết đứng. Thẳng như ruột ngựa. Thuốc đắng dã tật. B. Giấy rỏch phải giữ lấy lề. D. Nhóm từ nào đồng nghĩa với từ hoà bình bỡnh yờn thỏi bỡnh thanh bỡnh. B. thái bình thanh thản lặng yên. D. Từ kộn trong cõu Tớnh cụ ấy kộn lắm. thuộc từ loại nào Động từ B. Tính từ C. Danh từ D. Đại từ D. D. Mẹ đã về chưa vàng vàng bỡnh yờn thỏi bỡnh hiền hoà. thái bình bình thản yên tĩnh. Đề 4 Tiếng Việt - TS NTP - 2009 1 Câu 10 Câu Mọc giữa dòng sông xanh một bông hoa tím biếc. có cấu trúc như thế nào A. Vị ngữ - chủ ngữ B. Chủ ngữ - vị ngữ C. Trạng ngữ chủ ngữ -

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.