tailieunhanh - Giáo án bài 21: Ôn tập con người và sức khỏe (TT) - Khoa học 5 - GV.L.K.Chi

Mục tiêu của giáo án bài Ôn tập con người và sức khỏe (TT) giúp học sinh ôn tập kiến thức về: Đặc điểm sinh học và mối quan hệ ở tuổi dậy thì. Cách phòng tránh bệnh sốt rét, sốt xuất huyết, viêm não, viêm gan A, nhiễm HIV/AIDS. | KHOA HỌC ÔN TẬP: CON NGƯỜI VÀ SỨC KHOẺ ( Tiết 2) I. MỤC TIÊU Ôn tập kiến thức về: - Cách phòng tránh bệnh sốt rét, số xuất huyết, viêm não, viêm gan A, nhiễm HIV/ AIDS. II. ĐỒ DÙNG Phiếu học tập cá nhân. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 1. Giới thiệu bài * Hoạt động 2 Cách phòng tránh một số bệnh. - Yêu cầu HS thảo luận nhóm 4. - GV phổ biến cách làm. - Phát phiếu học tập cho các nhóm. - Nghe hướng dẫn của GV sau đó hoạt động trong nhóm. a. Cách phòng tránh bệnh sốt rét. Diệt muỗi , diệt bọ gậy Tổng vệ sinh, khơi thông cống rãnh, dọn sạch nước đọng, vũng lầy, chôn kín rác thải, phun thuốc trừ muỗi. Phòng bệnh sốt rét Uèng thuèc phßng bÖnh Chèng muçi ®èt, m¾c mµn khi ngñ, mÆc quÇn ¸o dµi vµo buæi tèi. b. C¸ch phßng bÖnh sèt xuÊt huyÕt. Gi÷ vÖ sinh m«i tr­êng xung quanh: - QuÐt dän s¹ch sÏ. - Khëi th«ng cèng r·nh. - §Ëy n¾p chum, v¹i, bÓ n­íc Gi÷ vÖ sinh nhµ ë. - QuÐt dän nhµ cöa s¹ch sÏ. - MsÆc quÇn ¸o gän gµng. - GiÆt quÇn ¸o s¹ch sÏ. Phòng bệnh sốt xuất huyết. Diệt muỗi, diệt bọ gậy Chống muỗi đốt - Mắc màn khi đi ngủ. c. Cách phòng tránh bệnh viêm não. Giữ vệ sinh môi trường xung quanh: - Không để ao tù nước đọng Giữ vệ sinh nhà ở. - Chuồng gia súc ở xa nơi ở. - Dọn vệ sinh sạch sẽ. - chôn rác thải. Phòng bệnh viêm não. - Diệt muỗi. - Diệt bọ gậy - Tiêm chủng. - Mắc màn khi đi ngủ. d. Cách phòng tránh HIV/ AIDS. Xét nghiệm máu trước khi truyền Thực hiện nếp sống lành mạnh, chung thuỷ Phòng tránh HIV/ AIDS Phụ nữ nhiễm HIV không nên sinh con Không dùng chung bơm, kim tiêm Không sử dụng ma tuý. Hoạt động 4. Nhà tuyên truyền giỏi. GV cho HS lựa chọn vẽ tranh cổ động, tuyên truyên theo một trong các đề tài sau: 1. Vận động phòng tránh sử dụng các chất gây nghiện 3. Vận động nói không với ma tuý, rượu, bia, thuốc lá. 4. Vận động phòng tránh HIV/ AIDS. 5. Vận động thực hiện an toàn giao thông. - Sau khi HS vẽ xong, lên trình bày trước lớp về ý tưởng của mình. - Nhận xét tiết học.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.