tailieunhanh - Bài giảng Hiệu ứng quang học phi tuyến: Chương 3 - Những khái niệm cơ bản về quang phi tuyến - SH

Bài giảng Hiệu ứng quang học phi tuyến: Chương 3 - Những khái niệm cơ bản về quang phi tuyến - SH trình bày về sự phân cực điện môi trong trường điện từ, sự tương tác phi tuyến của trường điện từ, phát sóng hài bậc hai - SH (Second harmonic gernegation) và một số nội dung khác. | Chương III Những khái niệm cơ bản về Quang phi tuyến - SHG Sự phân cực điện môi trong trường Điện từ Hệ phương trình Maxwell trong môi trường phi tuyến rotE õB ôt divB 0 _ rotH j õD ôt divD p Hệ phương trình vật chất D sữỀ P B JUO H M 1 Độ phân cực vĩ mô của môi trường P SO O E E D sữ 1 x Ẽy Ẽ SẼ ữ 1 Z Ẻ Mâu dao động điện tử phi tuyến Pt chuyển động của e trong nguyên tử dưới tác dụng của điện trường Ổ2X e _ X E õt2 0 m eE là lực do điện trường của t d lên e - ma 2 Xà lực do các hạt nhân t d lên e tương đương lực đàn hồi liên kết thế năng V x m 02x2

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.