tailieunhanh - Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 môn tiếng Việt - Trường THCS Nguyễn Tri Phương (MĐ3)

Tham khảo tài liệu đề thi tuyển sinh vào lớp 6 môn tiếng Việt của trường THCS Nguyễn Tri Phương - MĐ3 dành cho quý thầy cô và các bạn học sinh lớp 5 nhằm củng cố kiến thức và luyện thi môn tiếng Việt với chủ đề: Cấu trúc câu, quan hệ từ. | TUYỂN SINH LỚP 6 TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG KHOÁ NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 2009 MÔN TIẾNG VIỆT - PHẦN TRẮC NGHIỆM Thời gian làm bài 30 phút không tính thời gian giao đề MĐ TV 3 Giám khảo 1 ghi rõ họ tên và chữ ký . Giám khảo 2 ghi rõ họ tên và chữ ký . Mã phách Điểm số .Bằng chữ . PHẦN TRẮC NGHIỆM 4 điểm Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi sau đây Câu 1 A. B. C. D. Câu 2 A. C. Câu 3 A. C. Câu 4 A. Câu 5 A. Câu 6 A. C. Câu 7 A. C. Câu 8 A. B. C. Dòng nào dưới đây chưa phải là câu Cánh đồng rộng mênh mông. Ánh nắng vàng trải nhẹ xuống cánh đồng vàng óng. Chiếc đồng hồ treo tường trong thư viện trường em. Trên mặt biển đoàn thuyền đánh cá lướt nhanh. Cõu Mọc giữa dũng sụng xanh một bụng hoa tớm biếc. cú cấu trỳc như thế nào Chủ ngữ - vị ngữ B. Trạng ngữ vị ngữ - chủ ngữ D. Nhóm từ nào đồng nghĩa với từ hoà bình thỏi bỡnh thanh thản lặng yờn. B. bình yên thái bình hiền hoà. D. Vị ngữ - chủ ngữ Trạng ngữ chủ ngữ - vị ngữ bỡnh yờn thỏi bỡnh thanh bỡnh. thái bình bình thản yên tĩnh. Trong đoạn văn Mựa xuõn phượng ra lỏ. Lỏ xanh um mỏt rượi ngon lành như lỏ me non. Lỏ ban đầu xếp lại cũn e dần dần xũe ra cho giú đưa đẩy. tỏc giả sử dụng biện phỏp nghệ thuật nào để miờu tả lỏ phượng Điệp từ B. So sánh C. Nhân hóa D. So sánh và nhân hóa Cõu nào là cõu khiến Mẹ về rồi. B. Mẹ về đi mẹ C. A mẹ về D. Mẹ đã về chưa Chủ ngữ của cõu Ngày qua trong sương thu âm ướt và mưa bụi mựa đụng những chựm hoa khộp miệng đó bắt đầu kết trỏi. là gỡ Những chùm hoa B. Trong sương thu ẩm ướt Những chựm hoa khộp miệng D. Trong sương thu ẩm ướt và mưa bụi mựa đụng Cặp từ nào dưới đây là cặp từ láy trái nghĩa mờnh mụng - chật hẹp B. vui tươi - buồn bó mạnh khoẻ - yếu ớt D. mập mạp - gầy gò Dấu hai chấm trong cõu Áo dài phụ nữ cú hai loại ỏo dài tứ thõn và ỏo dài năm thõn. cú tỏc dụng gỡ Báo hiệu bộ phận đứng sau giải thích cho bộ phận đứng trước. Báo hiệu bộ phận đứng trước giải thích cho bộ phận đứng sau. Để dẫn lời nói của nhân vật. D. Báo hiệu một sự liệt .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.