tailieunhanh - Bài giảng Hiệu ứng quang học phi tuyến: Chương 2: Hiệu ứng quang điện trong tinh thể

Mời các bạn tham khảo bài giảng Hiệu ứng quang học phi tuyến: Chương 2: Hiệu ứng quang điện trong tinh thể sau đây để nắm bắt được những kiến thức về sự truyền sóng điện từ trong tinh thể, đặc tuyến quang học - ellipsoid chiết suất, sự truyền sóng trong tinh thể đơn trục. | Chương II Hiệu ứng quang điện trong tinh thể . Sự truyền sóng đtừ trong tinh thể Tinh thể dị hướng Dk ek E k l x y z Mật độ năng lượng điện n . Ek k E Đ v tinh thể k 8 k Biến đổi hệ trục tọa độ sao cho 2coe E E2 E E2 e E2 Các trục tọa độ thỏa mãn được gọi là các trục chính của tinh thể. Trong hệ trục chính tenxơ Ek có dạng 0 0 0 0 z Kết hợp D2 D2 D2_______ 2ữe y x Sy tz là Pt ellipsoid Dùng hệ pt Maxwell và công thức biến đổi khi as truyền qua môi trường dị hướng có thể có hai hướng phân cực thẳng lan truyền độc lập. Vectơ phân cực của hai sóng đó trực giao với .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.