tailieunhanh - Vì sao doanh nghiệp nhà nước kém hiệu quả?

Dư luận bàn khá nhiều về sự kém hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước (DNNN) ở ta. Báo cáo của Kiểm toán Nhà nước vừa qua cho thấy DNNN rất kém hiệu quả, thậm chí thua lỗ kéo dài, 4/19 đơn vị được kiểm toán kinh doanh thua lỗ trong năm 2004; 11/19 đơn vị có lỗ lũy kế với tổng lỗ luỹ kế đến hết 2004 là tỉ đồng. | Vì sao doanh nghiệp nhà nước kém hiệu quả Dư luận bàn khá nhiều về sự kém hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước DNNN ở ta. Báo cáo của Kiểm toán Nhà nước vừa qua cho thấy DNNN rất kém hiệu quả thậm chí thua lỗ kéo dài 4 19 đơn vị được kiểm toán kinh doanh thua lỗ trong năm 2004 11 19 đơn vị có lỗ lũy kế với tổng lỗ luỹ kế đến hết 2004 là tỉ đồng. Tỉ suất lợi nhuận trước thuế của các DN được kiểm toán rất thấp từ 0 18 đến 0 8 trong đó có các tập đoàn có vẻ rất mạnh như Công nghiệp tàu thuỷ 0 42 Dệt may 0 8 . Báo cáo các năm trước cũng đã cho thấy tình hình tương tự có tổng công ty đã hoàn toàn mất hết vốn mà vẫn không trả được các khoản nợ như Seaprodex con át chủ bài thuỷ sản một thời. Toà án tỉnh Lâm Đồng vừa tuyên bố 5 thành viên của Tổng công ty Dâu Tơ Tằm VN phá sản. Vì sao các DNNN ở ta lại kém hiệu quả đến vậy Có nhiều nguyên nhân ở đây chỉ nêu vài nguyên nhân chính. Thứ nhất người ta thường nghĩ khuyến khích chủ sở hữu là yếu nên chủ sở hữu không có các biện pháp hữu hiệu để cai quản. Ai cũng biết một chủ tư nhân mang tiền riêng đi kinh doanh quan tâm sống còn đến vốn của mình vì nó là của họ họ có quyền định đoạt sử dụng quản lý và hưởng lợi hay chịu lỗ . Đây là khuyến khích cực kỳ mạnh. Khi quyền sở hữu và quyền quản lý tách nhau ra thì ở mức độ nhất định khuyến khích đó yếu đi. Khuyến khích của những người chung vốn trong công ty trách nhiệm hữu hạn yếu hơn của chủ công ty tư nhân. Khuyến khích của các cổ đông nhỏ trong một công ty cổ phần yếu hơn của các cổ đông lớn và yếu hơn của các chủ công ty trách nhiệm hữu hạn hay công ty tư nhân. Khuyến khích của các công dân chủ cuối cùng đối với DNNN là yếu nhất họ thường coi nó là của chùa . Lẽ ra Nhà nước không nên quá nhấn mạnh tính toàn dân của DNNN mà nên thực sự coi nó là của mình của tổ chức nhà nước. Song trong mọi trường hợp khuyến khích của chủ sở hữu là không mạnh như của tư nhân. Khuyến khích này của Nhà nước lại chỉ phát huy tác dụng ở nơi có luật pháp rõ ràng có cạnh tranh lành mạnh người quản .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    168    0    13-04-2024
14    167    0    13-04-2024
75    136    0    13-04-2024
7    126    0    13-04-2024
110    169    2    13-04-2024
11    145    1    13-04-2024
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.