tailieunhanh - Đề thi Toán 1 - Đề số 24 (ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp)

Mời các bạn thử sức bản thân thông qua việc giải những bài tập trong Đề thi Toán 1 - Đề số 24 sau đây. Tài liệu phục vụ cho các bạn đang chuẩn bị cho môn thi này. | BỘ CÔNG THƯƠNG ĐẠI HỌC KT - KT CÔNG NGHIỆP ĐỀ THI TOÁN 1 ĐỀ SỐ 24 Hệ Đại học Hình thức thi Viết Thời gian 90 phút Câu 1 2 điểm a Tìm giới hạn lim sin Vx 1 - sin Jx x x b Tìm a để hàm số sau liên tục tại x 2 f x 1 1 1 ex-2 a khi x 2 khi x 2 Câu 2 2 điểm a Tìm tiệm cận của hàm số f x 1 - x x3 V 3 x . . x 1 . b Cho hàm số f x In----- . Tính f 2 2 x -1 Câu 3 2 điểm f dx a Tính tích phân J I-------1 J x 1 ylx2 2x 2 _ _ f sin x b Xét sự hội tụ của tích phân I J dx 1 x Câu 4 2 điểm Áp dụng vi phân tính gần đúng a A In V 1 01 0 b B V 2 01 2 1 96 2 Câu 5 2 điểm Giải phương trình vi phân y x y .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.