tailieunhanh - Ebook Cờ tướng vó ngựa tung hoành: Phần 1

"Vó ngựa tung hoành" hay xuất Mã nghĩa là kẻ sĩ mang sở trường ra thi thố với người với đời, trong chừng mực nào đó có ý nghĩa rất tích cực, không phải hen nhát ép mình cầu an. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo "Ebook Cờ tướng vó ngựa tung hoành: Phần 1". | VONGUA rwc Koimi Đỗ HÙNG - DƯƠNG DIÊN HỒNG NHÀ XUẤT BĂN ĐÀ NĂNG TllAỴ Lế l Nới ầu Mã là loại quăn thiện chiến trong cờ tướng. Mã tung hoành bốn phương tàm hướng từ Đông sang Tảy từ Nam ra Bắc bất cứ nơi đâu Mã củng đèn được đi dược lập nên công trạng rất nhiều. Ngay từ đầu cuộc trường chinh Mã đã xung trận bảo vệ vững chắc cứ điểm tiền tiêu Tốt 5 rất hiệu quả. Đôi phương dù dùng mãnh đến đâu củng không chiếm được cứ diễm tiền tiêu này. Mã là hình ảnh kẻ sĩ dấn thân có lý tường không có thái độ điềm nhiễn tọa thị an phận thủ thường ở xó tàu ngựa mà quyết chí xuất chinh góp công sức mình cho chiến cuộc. Hình ảnh cảm dộng nhất của Mã là khi người kỵ sĩ rủ áo lên yên gạt bỏ mọi niềm riềng vướng mắc chấp nhận vào cuộc chấp nhận áo bào thay chiếu anh về đất thơ Quang Dũng và có thể ra di không hẹn ngày trở về. Vó ngựa tung hoành hay xuất Mã nghĩa là kẻ sĩ mang sở trường ra thi thố với người với đời trong chừng mực nào đó có ỷ nghĩa rất tích cực không phải hèn nhát nép mình cầu an. khi dối phương đi pháo đầu đe dọa Tốt 5 thì xuất Mã là nước di đúng quyết tám ăn thua đủ với dối phương Tốt 5 được bảo vệ tức thì. Không như những ké không khoái hoạt chỉ thích thượng voi ở ngay nước di dầu tiên trích Nguyễn Tuân thỉ rõ ràng xuất Mã hoặc nhảy Mã biểu lộ một trạng thái hào hùng phấn khích hơn nhiều. Người kỵ sĩ xuất chinh lên yên chấp nhận tắt cả mọi hiểm nguy trong đời không bi quan mà ngược lại rất hứng khởi. Đó là thái dộ của kể sĩ Đông Phương chân chính nhận thức được trách nhiệm của mình dối với nhân quần xà hội. Một thái độ rất trân trọng kính nể và ngưỡng phục. Tập Cờ tướng - Vó ngựa tung hoành là bộ sưu tập những gì thuộc về Mã như tâm tư tình cảm của Mã đường di nước bước phép đánh trận của Mã. mà người chơi cờ - những vị Tướng Soái cần phải biết. Tất nhiền trong quá trình sưu tầm biên soạn chúng tôi không thể tránh khỏi những thiếu sót rất mong kỳ hữu quý bạn đọc cho qua góp ý và lượng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.