tailieunhanh - Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 môn tiếng Việt - Trường THCS Nguyễn Tri Phương (MĐ2)

Tham khảo tài liệu đề thi tuyển sinh lớp 6 môn tiếng Việt của trường THCS Nguyễn Tri Phương - MDD2 dành cho quý thầy cô và các bạn học sinh lớp 5 nhằm củng cố kiến thức và luyện thi môn tiếng Việt với chủ đề: Cấu trúc câu, từ trái nghĩa. | TUYỂN SINH LỚP 6 TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG KHOÁ NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 2009 MÔN TIẾNG VIỆT - PHẦN TRẮC NGHIỆM Thời gian làm bài 30 phút không tính thời gian giao đề Giám khảo 1 ghi rõ họ tên và chữ ký . Giám khảo 2 ghi rõ họ tên và chữ ký . Mã phách MĐ TV 2 Điểm số .Bằng chữ . PHẦN TRẮC NGHIỆM 4 điểm Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi sau đây Câu 1 A. C. Câu 2 A. C. Câu 3 A. B. C. D. Câu 4 A. Câu 5 A. Câu 6 A. Câu 7 A. C. Câu 8 A. C. Câu 9 A. Câu 10 A. C. Câu 11 Hai câu Dân tộc ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là truyền thống quý báu của ta. được liên kết với nhau bằng cách nào Dựng từ ngữ nối. B. Lặp lại từ ngữ. Dùng từ ngữ thay thế và từ ngữ nối. D. Dùng từ ngữ thay thế. Cõu Ô bạn Lan thụng minh quỏ bộc lộ cảm xỳc gỡ thán phục B. ngạc nhiên đau xút D. vui mừng Dấu hai chấm trong câu Áo dài phụ nữ có hai loại áo dài tứ thân và áo dài năm thân. có tác dụng gì Báo hiệu một sự liệt kê. Để dẫn lời nói của nhân vật. vàng hoe C. C. C. trung kiên vàng vọt D. D. trung hiếu vàng khè Mẹ đã về chưa D. Mẹ về rồi. bình yên thái bình hiền hoà. bỡnh yờn thỏi bỡnh thanh bỡnh. B. D. lạnh lẽo chầm chậm thung lũng vùng vẫy. máu mủ mềm mỏng máy may mơ mộng. Báo hiệu bộ phận đứng sau giải thích cho bộ phận đứng trước. Báo hiệu bộ phận đứng trước giải thích cho bộ phận đứng sau. Tiếng trung trong từ nào dưới đõy cú nghĩa là ở giữa trung nghĩa B. trung thu Từ nào chỉ sắc độ thấp vàng vàng B. Cõu nào là cõu khiến A mẹ về B. Mẹ về đi mẹ Nhúm từ nào đồng nghĩa với từ hoà bỡnh thái bình thanh thản lặng yên. B. thỏi bỡnh bỡnh thản yờn tĩnh. D. Nhóm từ nào dưới đây không phải là từ ghép mây mưa râm ran lanh lảnh chầm chậm. bập bùng thoang thoảng lập lòe lung linh. Từ kộn trong cõu Tớnh cụ ấy kộn lắm. thuộc từ loại nào Động từ B. Tính từ C. Danh từ D. Đại từ Cõu Mọc giữa dũng sụng xanh một bụng hoa tớm biếc. cú cấu trỳc như thế nào Chủ ngữ - vị ngữ B. Trạng ngữ vị ngữ - chủ ngữ Vị ngữ - chủ ngữ D. Trạng ngữ chủ ngữ - vị ngữ Chủ ngữ của câu Ngày

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.