tailieunhanh - Bài giảng Hiệu ứng quang học phi tuyến: Chương 1 - Mở đầu

Bài giảng Hiệu ứng quang học phi tuyến: Chương 1 - Mở đầu sau đây trang bị cho các bạn những kiến thức về quang phi tuyến và vai trò của cường độ ánh sáng, những đặc trưng cơ bản của ánh sáng trong, một số hiệu ứng đặc trưng của quang phi tuyến và một số nội dung khác. | íi .ỨNS. QUASGHỌC PHrTUYEN Mục Lục Chương 1 Mở đầu Chương 2 Hiệu Ứng quang điện trong tinh thể Chương 3 Những k n cơ bản - SHG Chương 4 Khuyếch đại và dao động thông số Chương 5 Các hiệu ứng quang phi tuyến bậc cao Chương 6 Hiệu ứng tán xạ kích thích Mandelstam-Brillouin Chương I MỞ ĐẦU í í 1 A Ả A A A 4- r phi tuyên và vai trò của cường độ . Trước I960 quang học chỉ là quang học tuyên tính trong đó cường độ ảnh hưởng đên các hiện tượng quang học. Giả thiêt này dẫn đên những kêt quả sau Chiêt suất hệ số hấp thụ của môi trường . .không phụ thuộc vào cường độ . Nguyên lý chồng chất . được nghiệm đúng Tần số . không thay đổi khi nó truyền qua môi trường không thể tương tác với .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.