tailieunhanh - Lean - giải pháp cạnh tranh

Trong khi General Motors (GM) chuẩn bị sa thải hàng chục ngàn công nhân và đóng cửa các cơ sở sản xuất thì Toyota lại đang mở rộng nhà xưởng ở Mỹ và một số nơi trên thế giới. Bí quyết nào đã giúp Toyota làm nên những kỳ tích như thế? | Lean - giải pháp cạnh tranh Trong khi General Motors GM chuẩn bị sa thải hàng chục ngàn công nhân và đóng cửa các cơ sở sản xuất thì Toyota lại đang mở rộng nhà xưởng ở Mỹ và một số nơi trên thế giới. Bí quyết nào đã giúp Toyota làm nên những kỳ tích như thế Lean chính là một trong những bí quyết quan trọng giúp mang lại thành công cho hãng xe hơi này. Nguyên tắc cơ bản của Lean Tuy đã được áp dụng ở Toyota vào những năm của thập niên 1950 nhưng mãi đến đầu thập niên 1990 phương pháp này mới được đúc kết và phổ biến ở Mỹ. Nguyên tắc chủ đạo của Lean là làm tăng giá trị cho khách hàng thông qua việc liên tục loại bỏ lãng phí trong suốt quá trình cung cấp sản phẩm dịch vụ. Doanh nghiệp phải hiểu được khách hàng thật sự quan tâm đến điều gì và sẵn sàng trả tiền cho những giá trị nào từ sản phẩm và dịch vụ được cung cấp. Từ đó những hoạt động nào của doanh nghiệp không tạo ra giá trị mong muốn sẽ được giảm thiểu hoặc loại bỏ. Việc gia tăng doanh thu là cần thiết tuy nhiên chính chi phí tiết kiệm từ hoạt động kinh doanh sẽ trực tiếp cải thiện lợi nhuận cho doanh nghiệp. Khả năng nhận dạng các loại lãng phí và từng bước loại bỏ chúng một cách có hệ thống chính là trọng tâm của phương pháp Lean. Các lãng phí thường hiện diện đa dạng dưới những hình thức sau - Sản xuất dư thừa làm ra nhiều hơn nhu cầu sớm hơn lúc cần thiết. - Tồn kho dư thừa nguyên liệu sản phẩm dở dang thành phẩm. - Chờ đợi do thiếu nguyên phụ liệu linh kiện hướng dẫn thông tin chờ xét duyệt. - Vận chuyển chuyên chở nguyên liệu từ kho đến nơi sử dụng thông tin qua lại giữa các khâu các phòng ban. - Thao tác tìm kiếm vật dụng thiết bị di chuyển hoặc thao tác không hợp lý gây mệt mỏi. - Gia công quá mức cần thiết so với yêu cầu khách hàng sửa chữa hàng bị lỗi. - Chất lượng không ổn định phế phẩm thông tin sai lệch. - Lãng phí con người chất xám kiến thức kinh nghiệm của nhân viên không được tiếp thu tập hợp chia sẻ. Đến đây thì câu hỏi đặt ra là doanh nghiệp sẽ phải cắt giảm chi phí và chống lãng phí như .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.