tailieunhanh - Bài giảng Kinh tế học vi mô (TS Trần Thị Hồng Việt) - Bài 1 Các mô hình kinh tế và phương pháp tối ưu hoá

Bài 1 Các mô hình kinh tế và phương pháp tối ưu hoá trình bày những nội dung chính như: kinh tế học là gì? so sánh giống và khác nhau của kinh tế vi mô và kinh tế học vĩ mô. | học vi mô II TS. Tran Thi Hong Viet Đại học Kinh tế Quốc dân Bài 1 Các mô hình kinh tế và phương pháp tối ưu hoá Kinh tê học là gì Nghiên cứu cách thức XH phân bô nguồn lưc khan hiếm giữa những yêu cầu sử dụng mang tính cạnh tranh. Nghiên cứu cách thức XH trả lời 3 vấn đề kinh tế cơ bản sản xuất cái gì sản xuất như thế nào sản xuất cho ai

TỪ KHÓA LIÊN QUAN