tailieunhanh - Bài tập trắc nghiệm cơ vật rắn lớp 12

Tài liệu luyện thi đại học dành cho học sinh hệ Trung học phổ thông ôn thi tốt nghiệp và ôn thi Đại học - Cao đẳng tham khảo ôn tập và củng cố lại kiến thức. | Sở GD ĐT Thừa Thiên Huế Bài tập trắc nghiệm cơ vật rắn. BÀI TẬP CƠ VẬT RẮN lớp 12 Câu 1 Chọn câu đúng A. Khi gia tốc góc âm và tốc độ góc dương thì vật quay nhanh dần. B. Khi gia tốc góc đương và vần tốc góc dương thì vật quay nhanh dần. C. Khi gia tốc góc âm và tốc độ góc âm thì vật quay chậm dần. D. Khi gia tốc góc dương và tốc độ góc âm thì vật quay nhanh dần. Câu 2 Một vật rắn quay quanh một trục đi qua vật. Kết luận nào sau đây là sai. A. Động năng của vật rắn bằng nửa tích momen quán tính với bình phương tốc độ góc. B. Điểm trục quay đi qua không chuyển động. C. Các chất điểm của vật vạch những cung tròn bằng nhau trong cùng thời gian. D. Các chất điểm của vật có cùng tốc độ góC. Câu 3 Ở máy bay lên thẳng ngoài cánh quạt lớn ở phía trước còn có một cánh quạt nhỏ ở phía đuôi. Cánh quạt nhỏ này có tác dụng là A. Làm tăng tốc độ của máy bay. B. Giảm sức cản không khí tác dụng lên máy bay. C. Giữ cho thân máy bay không quay. D. Tạo lực nâng để nâng phía đuôi. Câu 4 Một người đứng trên một chiết ghế đang quay hai tay cầm hai quả tạ. Khi người áy dang tay theo phương ngang người nà ghế quay với tốc độ góc w đó người đó co tay lại kéo hai quả tạ vào gần sát vai. tốc độ góc mới của hệ ghế người sé A. tăng lên. B. giảm đi. C. lúc đầu tăng sau đó giảm dần đến 0. D. Lúc đầu giảm sau đó bằng 0. Câu 5 Một vật rắn quay quanh trục cố định với gia tốc góc g không đổi. Tính chất chuyển động quay của vật là A. Đều. C. Nhanh dần đều. B. Chậm dần đều. Câu 6 Momen quán tính của một vật hình dĩa tròn đồng chất bán kính R có biểu thức A. iml2 B. I mR2 C. ỊmR2 12 2 Câu 7 Momen quán tính của một quả cầu đặc có biểu thức A. iml2 B. I mR2 C. ỊmR2 12 2 Câu 8 Momen quán tính của một quả cầu rỗng có biểu thức A. Xml2 B. I ỊmR2 C. ỊmR2 12 5 2 Câu 9 Một quả cầu được giữ đứng yên trên một mặt phẳng nghiêng. Nếu không có ma sát thì khi thả ra quả cầu sẽ chuyển động A. Chuyển động trượt. C. Chuyển động quay. B. Chuyển động lăn không trượt. D. Chuyển động vừa quay vừa tịnh tiến. Câu 10 .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.