tailieunhanh - BÁO CÁO " XÁC ĐỊNH TỶ LỆ NHIỄM VÀ ĐỘC LỰC CỦA VI KHUẨN Escherichia coli PHÂN LẬP ĐƯỢC TỪ THỊT (LỢN, BÒ, GÀ) Ở MỘT SỐ HUYỆN NGOẠI THÀNH HÀ NỘI "

Kiểm tra 90 mẫu thịt (lợn, bò, gà) lấy tại 11 chợ ở một số huyện ngoại thành Hà Nội (huyện Gia Lâm, Đông Anh và Sóc Sơn) cho thấy tỷ lệ các mẫu thịt đạt tiêu chuẩn vệ sinh (TCVS) khi kiểm tra là khác nhau giữa các loại thịt và giữa các chợ. Cụ thể, tỷ lệ mẫu thịt bò và thịt lợn không đạt TCVS ở chỉ tiêu E. coli là 53,33%, cao nhất là thịt gà (60,0%). Toàn bộ 100% chủng phân lập được có độc lực cao, đều gây chết chuột bạch trong phòng thí. | Tạp chí Khoa học và Phát triển 2012 Tập 10 số 2 295 - 300 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI XÁC ĐỊNH TỶ LỆ NHIỄM VÀ ĐỘC LỰC CỦA VI KHUẨN Escherichiacoli PHÂN LẬP ĐƯỢC TỪ THỊT LỢN BÒ GÀ Ở MỘT SỐ HUYỆN NGOẠI THÀNH HÀ NỘI Prevalence and Virulence of Escherichia coli Isolated from Pork Beef and Chicken in Some Districts of Hanoi Trần Thị Hương Giang Huỳnh Thị Mỹ Lệ Khoa Thú y Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội Địa chỉ email tác giả liên hệ tthgiang@ Ngày gửi bài Ngày chấp nhận TÓM TẮT Kiểm tra 90 mẫu thịt lợn bò gà lấy tại 11 chợ ở một số huyện ngoại thành Hà Nội huyện Gia Lâm Đông Anh và Sóc Sơn cho thấy tỷ lệ các mẫu thịt đạt tiêu chuẩn vệ sinh TCVS khi kiểm tra là khác nhau giữa các loại thịt và giữa các chợ. Cụ thể tỷ lệ mẫu thịt bò và thịt lợn không đạt TCVS ở chỉ tiêu E. coli là 53 33 cao nhất là thịt gà 60 0 . Toàn bộ 100 chủng phân lập được có độc lực cao đều gây chết chuột bạch trong phòng thí nghiệm trong vòng 24 - 72 giờ. Trong số các chủng E. coli phân lập được có 3 chủng thuộc về serotype O26 O55 O157 có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe người tiêu dùng. Kết quả này góp phần cảnh báo cho người tiêu dùng cẩn trọng trong sử dụng thịt trên thị trường. Từ khóa E. coli tỷ lệ nhiễm độc lực thịt SUMMARY A study was undertaken to determine the prevalence and virulence of E. coli isolated from meat of domestic animals in some districts of Hanoi. A total of 90 samples of meat pork beef and chicken were taken from 11 market places in Gia Lam Dong Anh and Soc Son. Results showed that the percentage of meat samples meeting the hygienic standard was different among the threetypes of meat and the studied places. In detail the percentage of pork and beef samples unsatisfying in terms of E. coli contamination was with the highest found for chicken meat . All 100 of the isolates of from meat samples had high toxicity killing guinea pigs within 24 to 72 hours. There were three strains belonging to O26 O55 and O157 antigen groups

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN